Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tin tức - Sự kiện

Thúc đẩy hợp tác giữa Trường Đại học Hà Tĩnh và Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội Thúc đẩy hợp tác giữa Trường Đại học Hà Tĩnh và Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội Sáng ngày 19/3/2023, đoàn công tác Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội do PGS.TS. Lê Trung Thành,...
Xây dựng đề án đưa Trường ĐH Hà Tĩnh thành trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội Xây dựng đề án đưa Trường ĐH Hà Tĩnh thành trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội Một trong những nội dung hợp tác quan trọng giữa ĐH Quốc gia Hà Nội và Trường ĐH Hà Tĩnh là hai bên...
Mở rộng cơ hội cho Hà Tĩnh trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ Mở rộng cơ hội cho Hà Tĩnh trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Việc thỏa thuận hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ mở...
Tiến tới xây dựng Trường Đại học Hà Tĩnh là trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội Tiến tới xây dựng Trường Đại học Hà Tĩnh là trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội Ngày 16/3, tại buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân nhấn...

Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh: Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của BCH TW Đảng khóa X và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 8/6/2018, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của BCH TW Đảng khóa X và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018.

 

Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của BCH TW Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đảng bộ Trường Đại học hà Tĩnh hiện nay có 15 chi bộ với 232 Đảng viên. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng được nâng cao, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy và người đứng đầu. Đảng ủy đã tiến hành tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 22-NQ/TW tới toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhân viên của nhà trường và chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện kịp thời và nghiêm túc nội dung Nghị quyết trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ.

Các chi bộ đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, Đảng viên đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, nhân viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được triển khai và bước đầu đem lại kết quả tích cực, dân chủ trong Đảng và trong nhà trường được mở rộng hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ được quan tâm thực hiện. Đội ngũ cán bộ, Đảng viên được tăng thêm về số lượng và chất lượng; trình độ, kiến thức các mặt được nâng lên.

6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ tiếp tục triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH TW khóa XI về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Với 3 nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của nhà trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt các mặt hoạt động của nhà trường. Bên cạnh đó, lãnh đạo tốt công tác xây dựng bộ máy, đội ngũ; công tác xây dựng cơ sở vật chất và quản lý tài chính; công tác xây dựng Đảng, Đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng...

6 tháng cuối năm 2018, Đảng bộ nhà trường tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tăng cường chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ, chỉ đạo nhà trường có nhiều biện pháp tích cực hơn, mạnh mẽ hơn trong đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ và thu hút đội ngũ...

Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến đóng góp của các chi bộ về phát triển Đảng viên; nâng cao chất lượng đội ngũ; công tác kiểm tra, giám sát Đảng....

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, TS Cao Thành Lê –Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đề nghị các cán bộ, giảng viên phát huy vai trò cá nhân điều chỉnh lề lối làm việc, đặc biệt là huy động tất cả các nguồn lực thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm 2018 và thực hiện tốt bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ, giảng viên nhằm đưa ra các giải pháp xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng lớn mạnh hơn

Các tin khác

Hoạt động nổi bật của sinh viên