Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tin tức - Sự kiện

Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh giành giải Khuyến khích cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh giành giải Khuyến khích cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 Ngày 02/12, tại trường Đại học Hà Tĩnh đã diễn ra Chung kết và Trao giải cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng...
Lễ hội Văn hoá - Thể thao chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào Lễ hội Văn hoá - Thể thao chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào Sau 15 ngày thi đua tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, chiều ngày 25 /11/2023, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ...
Hồi ức về thầy cô Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh của cựu sinh viên Lê Hoài Nam- nhà giáo tiêu biểu năm 2023 Hồi ức về thầy cô Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh của cựu sinh viên Lê Hoài Nam- nhà giáo tiêu biểu năm 2023 Nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023) Nhà trường vui mừng đón nhận được...
Giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Hòa chung không khí tưng bừng ngành giáo dục cả nước mừng kỉ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt...

Những điểm mới trong Quy định 17-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ngày 02 tháng 6 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Quy định số 17-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ thay thế cho Quy định 1193-QĐ/TU, ngày 15/12/2019 và Công văn số 748-CV/TU, ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Trên cơ sở kế thừa các nội dung của Quy định 1193-QĐ/TU, ngày 15/12/2019, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung mới phù hợp với tình hình thực tiễn, Quy định 17-QĐ/TU cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đánh giá tập trung bằng định lượng, cân đối hợp lý các thành phần cấu thành. Một số nội dung mới của Quy định 17-QĐ/TU như sau:

Thứ nhất, ngoài bảng phụ lục chi tiết quy định về điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, Điều 3-Quy định 17 bổ sung thêm 2 nội dung tiêu chí đánh giá, cân đối lại điểm số của các tiêu chí. 

Cụ thể:

“Điều 3. Nội dung tiêu chí đánh giá Thực hiện đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua 07 nhóm tiêu chí với tổng điểm tối đa là 100 điểm (Có phụ lục tiêu chí cụ thể đánh giá kèm theo): 

 1. Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ: 15 điểm 
 2. Chấp hành thời gian, thời lượng sinh hoạt chi bộ: 5 điểm 
 3. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ: 5 điểm 
 4. Tổ chức sinh hoạt chi bộ: 45 điểm 
 5. Thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng: 15 điểm 
 6. Kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết kỳ trước của chi bộ: 10 điểm 
 7. Kết thúc sinh hoạt: 5 điểm.”

Thứ 2, phương pháp đánh giá và việc đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ được tách thành Điều 4, Điều 5, quy định chi tiết, rõ ràng hơn về vai trò, trách nhiệm của các cấp tổ chức đảng, cách thức thực hiện. Sắp xếp, bố trí nội dung hợp lý hơn, đặc biệt có quy định rõ về mốc đánh giá hằng năm.

“Điều 4. Phương pháp đánh giá  

 1. Căn cứ vào nội dung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ của Quy định này, Chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) dự kiến tự chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo các tiêu chí vào cuối buổi sinh hoạt; chi bộ thảo luận, biểu quyết thông qua. Việc chấm điểm phải nghiêm túc, khách quan, dân chủ, trung thực; phản ánh thực chất chất lượng của buổi sinh hoạt chi bộ và phải được ghi chép vào sổ biên bản họp chi bộ (số điểm của từng nhóm tiêu chí, tổng điểm đạt được theo quy định tại Điều 3 và đánh giá chất lượng tương ứng với nội dung tại Điều 5 Quy định này).  
 2. Sau khi có kết quả chấm điểm, chi bộ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ với cấp ủy cấp trên trực tiếp, cụ thể: Các chi bộ trực thuộc đảng ủy thì báo cáo với đảng ủy cơ sở hoặc đảng ủy bộ phận; các chi bộ cơ sở báo cáo với cấp ủy cấp huyện qua ban tổ chức cấp ủy (báo cáo kết quả 6 tháng, 12 tháng). 
 3. Đảng ủy cấp trên trực tiếp phân công các đồng chí cấp ủy viên, ban thường vụ cấp ủy luân phiên tham gia sinh hoạt cùng chi bộ, trực tiếp thẩm định, tham gia ý kiến đánh giá chất lượng sinh hoạt với chi bộ, chi ủy (ít nhất 06 tháng có cấp ủy cấp trên về dự sinh hoạt chi bộ 01 lần). 

Điều 5. Đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ 

 1. Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng bằng phương pháp chấm điểm. Tổng số điểm tối đa là 100 điểm và đánh giá ở 04 mức:  

- Loại Tốt: Đạt từ 90 điểm trở lên (với điều kiện chấm điểm tiêu chí 5.1 và 5.3 phải đạt mức điểm tối đa của Phụ lục tiêu chí chấm điểm kèm theo) 

- Loại Khá: Đạt từ 70 đến dưới 90 điểm. 

- Loại Trung bình: Đạt từ 50 đến dưới 70 điểm. - Loại kém: Dưới 50 điểm.  

 1. Đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt hằng năm theo 04 mức: 

- Xếp loại Tốt: Tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ đủ 12 kỳ/năm. Trong đó, tất cả các cuộc sinh hoạt đều được đánh giá, xếp loại Tốt. 

- Xếp loại Khá: Tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ đủ 12 kỳ/năm. Trong đó, có ít nhất 09 kỳ sinh hoạt được đánh giá, xếp loại Tốt; các kỳ còn lại phải được đánh giá ở mức Khá. 

- Xếp Loại Trung bình: Tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ đủ 12 kỳ/năm. Trong đó, có ít nhất 06 kỳ sinh hoạt được đánh giá, xếp loại Tốt; các kỳ còn lại phải đánh giá từ mức Trung bình trở lên.

- Xếp loại kém khi có một trong các trường hợp sau: 

+ Có 01 kỳ không tổ chức sinh hoạt chi bộ mà không có lý do chính đáng.  

+ Tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ đủ 12 kỳ/năm nhưng có 07 kỳ đánh giá, xếp loại Trung bình hoặc có 01 kỳ trở lên xếp loại Kém.  

 1. Cấp ủy cấp trên của chi bộ (đối với chi bộ cơ sở là ban tổ chức cấp ủy cấp huyện) có trách nhiệm tổng hợp kết quả về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ của các chi bộ trực thuộc để làm căn cứ xếp loại chất lượng tổ chức đảng hằng năm theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.   

Mốc thời gian xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng năm và tổng hợp kết quả: Lấy kết quả sinh hoạt của tháng 12 năm trước đến tháng 11 năm sau.”

Thứ 3, Về sử dụng kết quả đánh giá Quy định 17-QĐ/TU đã tách bạch rõ ràng giữa việc đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá, nên trong quá trình thực hiện sẽ dễ thực hiện.

“Điều 6. Sử dụng kết quả đánh giá 

Hằng năm, khi đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, ngoài các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng theo quy định của Trung ương, của tỉnh, cấp ủy cấp trên khi đánh giá phải gắn với kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo các mức sau: 

 1. Chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi: Kết quả xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng năm đạt loại Tốt và tổ chức được ít nhất 4 cuộc sinh hoạt chuyên đề/năm. 
 2. Chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ khi: Kết quả xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng năm đạt loại Khá. 
 3. Chi bộ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ khi: Kết quả xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng năm đạt loại Trung bình. 
 4. Chi bộ được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ khi: Kết quả xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng năm đạt loại Kém.”

Thứ 4, về thời gian sinh hoạt chi bộ được bố trí linh hoạt hơn, phù hợp với các đơn vị trong quá trình thực hiện, thay thế cho quy định bắt buộc phải sinh hoạt ngay sau Lễ chào cờ hàng tháng theo Công văn số 748-CV/TU, ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

“Điều 7. Thời gian tổ chức sinh hoạt chi bộ 

 1. Chi bộ cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang: Từ ngày 01 đến ngày 03 hằng tháng và phải đưa vào lịch công tác của cơ quan, đơn vị (nên tổ chức sinh hoạt chi bộ ngay sau kết thúc lễ chào cờ đầu tháng). Các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải bố trí thời gian, tham dự sinh hoạt chi bộ theo quy định (trừ các công việc đột xuất, cấp bách).  
 2. Chi bộ đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; chi bộ thôn, tổ dân phố: Từ ngày 01 đến ngày 05 hằng tháng (bố trí thời gian phù hợp với đặc thù công việc).”

Việc triển khai thực hiện Quy định 17-QĐ/TU là một nội dung rất quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì nề nếp sinh hoạt. Trên đây là một số nội dung mới của Quy định. Văn phòng Đảng ủy xin gửi toàn văn Quy định 17-QĐ/TU để các chi bộ nghiên cứu, quán triệt./.

Chi tiết xem file đính kèm theo link: 

Các tin khác

Hoạt động nổi bật của sinh viên