Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Trường Đại học Hà Tĩnh ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty TNHH Luxshare-ICT (Nghệ An)

Ngày 20/10/2023, Trường Đại học Hà Tĩnh và Công ty TNHH Luxshare-ICT (Nghệ An) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 nhằm phát huy lợi thế của hai bên và thúc đẩy cùng nhau phát triển. 

Công ty TNHH Luxshare-ICT (Nghệ An) Là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài chuyên về nghiên cứu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm linh kiện điện tử, với diện tích gần 70ha, được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2020, với số lượng công nhân viên nhà xưởng hơn 7.000 người, dự kiến cuối năm nay sẽ lên 10.000 người. 

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong tương lai của Công ty TNHH Luxshare-ICT và nhu cầu đào tạo, thực hành, thực tập của Trường Đại học Hà Tĩnh, sau một thời gian trao đổi, thống nhất, trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi và theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung chính của Thỏa thuận hợp tác trong việc hợp tác bao gốm: tiếp nhận sinh viên thực tập; tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp; góp ý xây dựng chương trình đào tạo; tổ chức các hoạt động chuyên môn nâng cao chất lượng đào tạo; tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao. Mục tiêu của hợp tác: nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của hai bên, tạo ra lợi thế và lợi ích lâu dài cho các bên. Thời gian của Thỏa thuận này là 05 năm, sẽ được gia hạn dựa trên cơ sở đồng thuận của hai bên vì sự phát triển chung

Các tin khác