Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024

Chiều 30/10, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023-2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Văn Oanh - Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. Về phía Trường Đại học Hà Tĩnh, TS. Đoàn Hoài Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các Thầy cô trong BGH; ThS. Tống Cẩm Lệ, UV BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Trường cũng các đồng chí trong BCH Đảng ủy. Hội nghị có sự tham gia đầy đủ của các cán bộ, viên chức, người lao động trong Trường.

 HNCNV 2023 2024 1.1.jpg 2

Đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân những tồn tại, hạn chế từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp với năm học tiếp theo. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trong Nhà trường thực hiện quyền dân chủ, trực tiếp đặt vấn đề, đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo Nhà trường trên các mặt hoạt động.

 HNCNV 2023 2024 2

TS. Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2022-2023 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trong năm học mới (2023 – 2024) do TS. Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng trình bày.  Đánh giá chung năm học 2022-2023, Nhà trường tiếp tục ổn định bộ máy tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, đạt được các chỉ tiêu đề ra trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; tuyển sinh đạt số lượng và chất lượng tương đối tốt; chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học được đảm bảo, nâng cao từng bước; công tác hợp tác đào tạo, đặc biệt là hợp tác quốc tế được mở rộng, tạo tiền đề để nâng cao chất lượng đào tạo. Các hoạt động được triển khai thực hiện tốt. Một số kết quả cụ thể đạt được, như: Công tác quảng bá tuyển sinh được triển khai với nhiều hoạt động cụ thể tại các trường THPT và trên nhiều nền tảng khác nhau; Trường TH, TH, THCS-ĐH Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở thực hành có uy tín, tỉ lệ tuyển sinh đạt chỉ tiêu với mức điểm đầu vào cao; tỉ lệ tốt nghiệp 2023 đạt 100%; triển khai thực hiện 01 đề tài cấp tỉnh, 16 đề tài cấp cơ sở, 05 giáo trình; tổ chức 01 Hội thảo quốc tế, 01 Hội thảo cấp tỉnh, 01 Hội thảo cấp Trường, 01 Hội thảo cấp liên trường, 01 Hội  nghị cấp Trường, 05 Hội nghị khoa học cấp Khoa,...

 z4831694458913 f4109f136f79d220842053960eacec0f

 Đồng chí Nguyễn Viết Hùng -  Trưởng Phòng KH-TC báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng Nguyễn Viết Hùng -  Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài Chính đã trình bày báo cáo công khai tài chính và báo cáo Dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ (sửa đổi).

 HNCNV 2023 2024 5.jpg.jpg

Đồng chí Đặng Thị Thanh Bình - Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo

Hội nghị cũng được nghe báo cáo chi tiết của Ban Thanh tra nhân dân do đồng chí Đặng Thị Thanh Bình (Trưởng ban) trình bày và khẳng định trong năm học 2022 – 2023, Trường đã thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước, luôn đề cao dân chủ, không phát hiện thấy các hiện tượng tham nhũng tiêu cực, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động luôn được quan tâm đảm bảo. 

 HNCNV 2023 2024 61.jpg

Đồng chí Nghiêm Sỹ Đồng trình bày báo cáo tại Hội nghị 

Thay mặt BCH Công đoàn trường, đồng chí Nghiêm Sỹ Đồng - Phó chủ tịch đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm học 2022 - 2023 và kế hoạch hoạt động năm học 2023 - 2024. Công đoàn trường thường xuyên quan tâm đến mọi mặt đời sống của anh chị em công đoàn viên; cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Có thể nói, công đoàn  thực sự là là nòng cốt để người lao động, đoàn viên phát huy quyền dân chủ của mình, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động. Năm học 2023-2024, Công đoàn trường tiếp tục thực hiện chăm lo đời sống cho CBVC NLĐ, xây dựng và phát huy có hiệu quả Quỹ xã hội công đoàn và các quỹ khác do Công đoàn quản lý. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện; Quan tâm xây dựng và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC NLĐ như tăng cường các hoạt động VH -VN-TDTT, cải thiện bếp ăn tập thể theo hướng nâng cao chất lượng; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Thực hiện tốt dân chủ, công khai, công bằng, các cuộc vận động công tác xã hội và các phong trào quần chúng; vận động cán bộ, giảng viên, công nhân viên tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như các hoạt động đoàn thể; đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và cuộc vận động do công đoàn tổ chức.

 HNCNV 2023 2024 7.jpg 2

TS. Đoàn Hoài Sơn giải đáp thắc mắc của người lao động

Năm nay,  Nhà trường có một bước cải tiến khá rõ trong việc tham luận và trao đổi ý kiến. Ban Giám hiệu và Công đoàn trường đã trực tiếp tham dự hội nghị tại các đơn vị, lắng nghe ý kiến, thảo luận trao đổi với cán bộ, viên chức người lao động. Sau các phiên hội nghị ở các đơn vị, Nhà trường tiếp nhận khá nhiều ý kiến đề nghị Nhà trường làm rõ hơn tại phiên toàn thể. TS. Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng, thay mặt Ban Giám hiệu giải trình, trả lời hơn 50 vấn đề, câu hỏi mà người lao động quan tâm. Các vấn đề xoay quanh chính sách tiền lương; cơ chế hỗ trợ người đi học; chiến lược phát triển; việc góp ý và ban hành các văn bản quản lý; cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất; vấn đề tăng cường hiệu quả tuyển sinh; nâng cao chất lượng đội ngũ,....

 HNCNV 2023 2024 8

Đồng chí Hà Văn Oanh - UV BTV Liên đoàn Lao động tỉnh; chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh  phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hà Văn Oanh - Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh mong muốn tập thể lãnh đạo Nhà trường, Công đoàn trường cần tiếp tục nỗ lực phát huy các thành tích đã đạt được trong năm học qua, tiếp tục đạt được nhiều thành tích nổi bật hơn trong năm học 2023-2024. BCH Công đoàn cần nghiên cứu các quy định mới về công tác thanh tra, để chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả. Qua tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, BCH Công đoàn cần chủ động làm rõ các nội dung và trả lời bằng văn bản đến người lao động. Trường Đại học Hà Tĩnh đang trong giai đoạn hoàn thiện đề án sáp nhập vào Đại học Quốc gia Hà Nội. Điều này mở ra nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức. Tin tưởng, Ban Giám hiệu Nhà trường, cùng với Công đoàn trường và toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo để sớm khẳng định vị trí của mình trong hệ sinh thái Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 HNCNV 2023 2024 10

Ký Giao ước thi đua năm học 2023-2024

Sau khi đã thống nhất các nội dung, đại diện Ban Giám hiệu và đại diện Ban chấp hành Công đoàn Trường đã thực hiện việc ký Giao ước thi đua năm học 2023 – 2024 trước sự chứng kiến của toàn thể Hội nghị.

 HNCNV 2023 2024 17.jpg 2

HNCNV 2023 2024 77.jpg 2

NH nhan bang khen2023 20234 1

NH nhan bang khen2023 20234 2

Tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân đã được trao tặng cờ thi đua, bằng khen. Trong đó, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 01 tập thể; danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" cho 02 tập thể; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 07 cá nhân "vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023". Đồng thời, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 01 cá nhân "vì đã có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2022-2023"; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể Công đoàn trường vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" và tặng bằng khen cho đ01 đồng chí "vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và phong trao công đoàn vững mạnh năm học 2022-2023".

Các tin khác