Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội nghị Chuyển đổi số năm học 2023 -2024

Chiều ngày 26/2/2024, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Chuyển đổi số năm học 2023-2024. Hội nghị nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức số cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động trong Nhà trường, đồng thời xác định rõ thực trạng và tìm ra giải pháp để thực hiện lộ trình chuyển đổi số phù hợp trong thời gian tới. Tham dự Hội nghị có các đại biểu đại diện Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin & truyền thông, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Giáo dục & Đào tạo và các chuyên gia, các nhà quản lý liên quan đến chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. 

A group of people in a roomDescription automatically generated

Toàn cảnh Hội nghị 

Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị, Phó trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số - TS. Hồ Thị Nga, Phó hiệu trưởng Nhà trường đã nêu rõ, năm 2023 đã được Ban Chuyển đổi số quốc gia xác định là năm "Khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị", cùng với đó Trường Đại học Hà Tĩnh cũng xác định giai đoạn 2023 - 2024 là giai đoạn bản lề để thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Nhà trường xác định, chuyển đổi số là một quá trình tổng thể, chặt chẽ, bền vững nhưng không thể chậm trễ, quyết định sự phát triển của Nhà trường trong bối cảnh đại học số hiện nay. Trong thời gian qua, cùng với sự đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh Hà Tĩnh, Trường đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số tổng thể dựa trên các văn bản hướng dẫn của các cấp trung ương và địa phương; đồng thời đang chủ động thực hiện xây dựng hệ thống dữ liệu số và nền tảng số. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã theo dõi 06 báo cáo của các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia đến từ trường đại học và các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ giáo dục. PGS.TS Nguyễn Văn Huân (Trường Đại học CNTT & TT, Đại học Thái Nguyên) đã trình bày bản báo cáo nêu rõ xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục đại học hiện nay ở Việt Nam, đồng thời đưa ra các giải pháp thiết thực với tình hình thực tế của Trường ĐHHT. Ngoài ra, các báo cáo từ các chuyên gia của Công ty TNHH Công nghệ Anh Quân, Công ty TNHH Thiên An, Công ty TNHH Nền tảng CĐS Việt Nam – Tập đoàn Công nghệ BKAV, Công ty Viễn thông Mobifone đã trình bày các nội dung về chuyển đổi số, đồng thời đề xuất các bộ giải pháp, các bộ sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường. 

A person standing in front of a projector screenDescription automatically generated

PGS.TS Nguyễn Văn Huân báo cáo tại Hội nghị

Các chuyên gia đề xuất các giải pháp

Hội nghị cũng đã được lắng nghe các ý kiến trao đổi của các chuyên gia, của cán bộ, viên chức, người lao động về nội dung chuyển đổi số. Hội nghị thực sự là một diễn đàn quan trọng để các nhà giáo dục và chuyên gia, các doanh nghiệp chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm về việc chuyển đổi số trong giáo dục đại học và đề xuất các giải pháp cho Nhà trường.

TS. Đoàn Hoài Sơn -Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Trưởng Ban chỉ đạo CĐS – TS. Đoàn Hoài Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh đã giao nhiệm vụ cụ thể các phòng ban, khoa, bộ môn và toàn thể cán bộ, giảng viên trong Nhà trường. Hiệu trưởng yêu cầu các đơn và cá nhân trong Trường nghiêm túc thực hiện công tác chuyển đổi số với mục tiêu phát triển hệ thống quản trị số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động quản trị Nhà trường; cung ứng các dịch vụ giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên nền tảng giáo dục số. Với tinh thần nhận thức đúng, trách nhiệm cao để hành động đúng, vì sự phát triển bền vững, các hoạt động chuyển đổi số của Trường Đại học Hà Tĩnh sẽ có nhiều bước chuyển biến, đột phá trong thời gian tới. 

 

Các tin khác