Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Chương trình Hội thảo khoa học Nền kinh tế số và sự tác động đến đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội địa phương

   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC

“NỀN KINH TẾ SỐ VÀ SỰ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG”

Sáng thứ 6, Ngày 20 tháng 5 năm 2022

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Chủ trì:

1. TS. Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng, Trường Đại học Hà Tĩnh, Trưởng Khối thi đua

2. TS. Trần Xuân Hoan - Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

3. TS. Lê Thị Hoài Thu - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

Thư ký:

1. TS. Phạm Huy Thông - Phó Giám đốc, Trung tâm ĐTBDTX, Trường Đại học Hà Tĩnh

2. ThS. Nguyễn Thị Hồng Trang - Giảng viên, Khoa KT - QTKD, Trường Đại học Hà Tĩnh

Thời gian dự kiến

Nội dung

Người thực hiện

Chức danh,

đơn vị công tác

7:00-7:30

Đón tiếp đại biểu

BTC Hội thảo

7:30-7:40

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

TS. Hồ Thị Nga

Phó Hiệu trưởng,

Trường Đại học Hà Tĩnh

7:40-7:50

Diễn văn khai mạc; Báo cáo đề dẫn Hội thảo

TS. Đoàn Hoài Sơn

Hiệu trưởng, Trường Đại học Hà Tĩnh, Trưởng Khối thi đua

7:50-8:05

Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

8:05-8:20

Một số vấn đề về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại các trường đại học địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội trong bối cảnh nền kinh tế số

TS. Trần Thu Thủy

Trưởng khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Hà Tĩnh

8:20-8:35

Chuyển đổi số tại một số địa phương và bài học kinh nghiệm cho Hà Tĩnh trong việc triển khai chuyển đổi số hiệu quả

ThS. Phan Thị Phương Thảo

GV Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Hà Tĩnh

8:35-8:50

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp Hà Tĩnh: Thực trạng và giải pháp

ThS. Phạm Xuân Cường

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

8:50-9:25

Thảo luận

9:25-9:40

Giải lao

9:40-9:55

Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh nền kinh tế số

GS.TS. Nguyễn Văn Đính

Chủ tch Hội đồng khoa học & Đào tạo, Hiệp hội Du lịch

Việt Nam

9:55-10:10

Chuyển đổi số tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

TS. Cao Thành Lê

Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

10:10-10:25

Đào tạo nguồn nhân lực số ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh thích ứng nền kinh tế số hiện nay

ThS. Biện Thị Hương Giang

Trưởng khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

10:25-11:00

Thảo luận

11:00-11:10

Bế mạc

TS. Đoàn Hoài Sơn

Hiệu trưởng, Trường Đại học Hà Tĩnh, Trưởng Khối thi đua

Các tin khác