Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh

Sáng ngày 25/5/2022, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do đồng chí Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh. Đón và làm việc với Đoàn công tác có TS. Đoàn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, TS. Trần Thị Ái Đức, Phó Hiệu trưởng và lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

 DoanKT BoGDDT taiHTU2023 1

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT (Trưởng đoàn) đã trao đổi mục đích Đoàn tới làm việc với Trường

Tại buổi làm việc ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT đã thông qua Quyết định và Kế hoạch của đoàn kiểm tra, trao đổi các nội dung làm việc của Đoàn. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về công tác tổ chức bồi dưỡng giảng viên, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục, thời kỳ kiểm tra từ năm 2018 đến nay; kiểm tra việc thực hiện công tác thanh tra nội bộ, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thời kỳ kiểm tra từ năm 2021 đến thời điểm kiểm tra.

DoanKT BoGDDT taiHTU2023 1

TS. Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng báo cáo hoạt động của Trường 

Tại buổi làm việc, TS. Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng đã báo cáo tình hình hoạt động chung của Trường Đại học Hà Tĩnh trong thời gian qua. Nhà trường đã hết sức chú trọng quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ từng bước đáp ứng  các yêu cầu chung của Trường, theo các tiêu chuẩn của Bộ.

Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên đã báo cáo công tác tổ chức bồi dưỡng giảng viên, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục từ năm 2018 đến nay; trong đó, tập trung việc xây dựng các kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và cấp chứng chỉ đối với việc bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Lãnh đạo Phòng Thanh tra – Pháp chế báo cáo việc thực hiện công tác thanh tra nội bộ, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, công tác tiếp công dân giải quyết  khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ năm 2021 đến nay.

 DoanKT BoGDDT taiHTU2023 2

ThS. Nguyễn Thị Thái Hòa  - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên báo cáo

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo trường, công tác phối hợp chuẩn bị hồ sơ, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ của các đơn vị. Trường đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ, thực hiện đúng, đủ các bước triển khai văn bản. Tuy nhiên, trong thời gian tới cần rà soát lại cơ sở pháp lý của các văn bản đã hết hiệu lực và thực hiện cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật đầy đủ.

 

Các tin khác